Η XCHIC είναι ο «Δικτυακός Τόπος»,  περιλαμβανομένου του αντίστοιχου «Ηλεκτρονικού Καταστήματος», έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «xchic » και το δ.τ. «xchic», που εδρεύει στον Πειραιά, Μπουμπουλίνας 35 & Αλκιβιάδου, Ελλάδα  (εφεξής η «Εταιρεία»).

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης του δικτυακού τόπου (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος») και Συναλλαγών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), οι οποίοι θα καλούνται εφεξής, συνολικά, ως οι «Όροι Χρήσης»,  (α) ΑΦΕΝΟΣ καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησης και χρήσης στον Δικτυακό Τόπο και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και (β) ΑΦΕΤΕΡΟΥ ρυθμίζουν τους όρους της σύμβασης πώλησης που συνάπτεται μεταξύ της Εταιρείας και υμών για την αγορά προϊόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης ώστε να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια στον Δικτυακό Τόπο ή/και στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, περιλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό. Οποιαδήποτε ενέργειά σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγηση, η εγγραφή στο newsletter, εγγραφή σας ως μέλους, η αγορά προϊόντων κ.α., λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων Χρήσης. H Εταιρεία δύναται να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας, πάντα ωστόσο στο πλαίσιο των συναλλακτικών ηθών και του νόμου. Κάθε τυχόν τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο. Η Εταιρεία βελτιώνει συνεχώς τον Δικτυακό Τόπο και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Για το λόγο αυτό σας συστήνουμε να διαβάζετε τους παρόντες όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που οποίες έχουν διενεργηθεί πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων. Κάθε χρήση και περιήγηση στο Δικτυακό Τόπο/ Ηλεκτρονικό Κατάστημα μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί ισχύουν τροποποιημένοι. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

 

ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα/ υπηρεσίες από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εκτός αν υφίστανται τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου ή  ανωτέρας βίας. H Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα και μεγέθη των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων και μεγεθών των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση να πραγματοποιείται μέσα σε διάστημα 5 ημε΄ρων  από την στιγμή της τροποποίησης τους. Συνεπώς, η καταχώρηση παραγγελίας δε συνεπάγεται αυτόματη δέσμευση του αποθέματος. Σε περιπτώσεις χαμηλού ύψους αποθέματος, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία ή μέρος αυτής, εφόσον η διαθεσιμότητα σε σχέση με την ζήτηση αποδειχτεί ανεπαρκής. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση. Η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και την συλλογή των προϊόντων. Εάν τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα κατά την τελευταία πρόσβασή σας ή κατά την αποστολή του εντύπου παραγγελίας δεν είναι πλέον διαθέσιμα ή δεν πωλούνται, η Εταιρεία θα σας ενημερώνει για τη μη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την επόμενη ημέρα της παραγγελίας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, θα σας ενημερώνουμε μέσω e-mail ότι η Σύμβαση δεν έχει συναφθεί και ότι η Εταιρεία δεν εκτέλεσε την εντολή αγοράς σας προσδιορίζοντας τους σχετικούς λόγους. Εάν το έντυπο παραγγελίας έχει αποσταλεί και το αντίτιμο έχει πληρωθεί για προϊόντα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα, θα σας επιστρέφουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το καταβληθέν ποσό για τα εν λόγω προϊόντα και η Σύμβαση Αγοράς θα θεωρείται λήξασα και για τις δύο πλευρές. 

Προσφέρουμε προς πώληση αποκλειστικά επώνυμα προϊόντα πολυτελείας και κορυφαίας ποιότητας. Τα προϊόντα αυτά αγοράζονται από την Εταιρεία απευθείας από οίκους μόδας, κατασκευαστές και εμπόρους, προσεκτικά επιλεγμένους για τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχό τους. Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων εμφανίζονται  στη σελίδα κάθε προϊόντος. Η εικόνα και τα χρώματα των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στην πραγματική εικόνα και τα χρώματα των προϊόντων λόγω του προγράμματος περιήγησης ή της οθόνης που χρησιμοποιείται, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές, συνεπώς τα ανωτέρω δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για την Εταιρεία. 

Στην απίθανη περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της επισκευής ή της αντικατάστασης του προϊόντος. Εάν η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος είναι αδύνατη ή δυσανάλογη σε σχέση με την αξία του, δικαιούστε είτε να ζητήσετε από την Εταιρεία να προβεί σε κατάλληλη μείωση της τιμής είτε να ακυρώσετε την αγορά ζητώντας επιστροφή χρημάτων.

Β. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1.    Εγγραφή Μέλους – Στοιχεία – Διαδικασία

Η εγγραφή σας ως Μέλος στον Δικτυακό Τόπο γίνεται εξ΄ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια συναλλαγής/ αγοράς από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στον Δικτυακό Τόπο.  

Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε ως Μέλος, είτε κατά την επίσκεψη στον Δικτυακό Τόπο και επιλέγοντας το «Εγγραφή» στο μενού που βρίσκεται στην πάνω δεξιά πλευρά του Δικτυακού Τόπου  ή στο πλαίσιο της αγοράς σας από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα αφού εισάγεται ένα προϊόν στο Καλάθι και πριν οδηγηθείτε στο ταμείο, το σύστημα θα σας καθοδηγήσει να εγγραφείτε ως Μέλος, δημιουργώντας «λογαριασμό» και απολαμβάνοντας τα σχετικά προνόμια Μέλους όπως: η πρόσβαση και αλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων, το ιστορικό των παραγγελιών σας και τα Αγαπημένα σας, η αλλαγή του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (Password), η εγγραφή ή αναίρεση της εγγραφής σας στα newsletters μας κ.α.

Η εγγραφή γίνεται με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών σας στοιχείων (όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό της τρέχουσας κύριας κατοικίας, τηλέφωνο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email), φύλο και ημερομηνία γεννήσεως ) και την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Η εγγραφή και η συμμετοχή σας ως Μέλος είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα και την αλήθεια των στοιχείων που χορηγεί. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα χορηγούμενα στοιχεία.

Η πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασμό σας γίνεται μέσω ειδικών Κωδικών Εισόδου. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του Χρήστη Μέλους είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία. Μπορείτε να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password) όσο συχνά επιθυμείτε και είστε ο μόνος που έχετε πρόσβαση στα στοιχεία σας μέσω των ανωτέρω κωδικών και παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρίας, αλλιώς αυτή δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των Χρηστών/Πελατών. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια. Σας γνωστοποιούμε ρητά ότι η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως Μέλος μας αποκλειστικά για το σκοπό (α) της δημιουργίας Λογαριασμού σας στο www.xchic.gr μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας, το ιστορικό των συναλλαγών σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα κλπ., (β) της επικοινωνίας μας προς εσάς για τις μεταξύ μας συναλλαγές (πχ. για διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας, την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελίας σας κλπ) και (γ) για την αποστολή σε εσάς στα στοιχεία που μας χορηγήσατε ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι εκάστοτε ισχύοντες όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένοι στον Δικτυακό Τόπο.

2. Ο Λογαριασμός σας

Τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή σας ως Μέλος πρέπει να είναι πλήρη, ορθά, αληθή και επικαιροποιημένα. Διαφορετικά η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη ορθής εκτέλεσης της παραγγελίας που βασίσθηκε στα εσφαλμένα στοιχεία, που καταχωρίσατε. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως Μέλος, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, υποχρεούστε να επικαιροποιήσετε άμεσα τα νέα σας στοιχεία ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και των Όρων της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας τους οποίους δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα. Έχετε τη δυνατότητα να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή μέλους με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση gsiderakis@hotmail.gr .  Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, ή μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από την Εταιρεία, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας διατηρούνται από την Εταιρεία μας μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένο Μέλος. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την Εταιρεία. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της Εταιρείας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών και με την εγγραφή σας παρέχεται η πλήρης συγκατάθεσής σας.

Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

1. Διαδικασίες ασφαλείας συναλλαγών

H Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.  

2. Εξασφάλιση του Απορρήτου

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-Encrypt Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία CPANEL.

3. Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που εισάγετε είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

- Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

- Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

- Στην περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Δ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία newsletter της Εταιρείας γίνεται οικειοθελώς και εξυπηρετεί την επιθυμία σας να ενημερώνεστε από την Εταιρεία για νέα προϊόντα, τάσεις μόδας, προωθητικές ενέγειες, προσφορές κλπ.. Δεν συνιστά προϋπόθεση εκτέλεσης αγοράς από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή την παροχή άλλων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στον Δικτυακό Τόπο. Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία newsletter ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο του Δικτυακού Τόπου και συνεπάγεται αυτοδικαίως την εκ μέρους σας παροχή ρητής συγκατάθεσης και συναίνεσης να σας αποστέλλεται ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους Internet Service providers για την παράδοση τους. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της Εταιρείας, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του Δικτυακού Τόπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνετε. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτο πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Ε. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

1.1 Ολοκλήρωση – Επιβεβαίωση Παραγγελίας

On Line Παραγγελία: 

Αφού πλοηγηθείτε στο Δικτυακό Τόπο, βρείτε και επιλέξτε το προϊόν που επιθυμείτε να αγοράσετε. Ελέγξετε τα προϊόντα στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο link "ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ" το οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ" για να αφαιρέσετε προϊόντα από το καλάθι σας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. 

Κάντε κλικ στο κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» για να ολοκληρώσετε την αγορά σας. Μπορείτε να πληρώσετε με έναν από τους τρόπους που παρατίθενται κατωτέρω υπό Ε.4. Για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την πρώτη σας παραγγελία μπορείτε είτε να εγγραφείτε ως νέο Μέλος ή να συμβληθείτε ως Επισκέπτης. Αν δεν είστε σίγουροι ότι το μέγεθος που επιλέξατε σας κάνει, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 4296986 ή μέσω email στο gsiderakis@hotmail.gr  και μπορούμε να σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα μας είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. Θεωρούνται τελικές αν η παράδοση αυτών γίνεται εντός της Ελλάδας, εκτός από τα έξοδα αποστολής. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν εσάς όπως ορίζεται κατωτέρω υπό Ε.3. και εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, ενώ τιμολογούνται στο τέλος της παραγγελίας επιπλέον της τιμής των επιλεγέντων προϊόντων. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης των τιμών των προϊόντων σε οποιαδήποτε στιγμή. Δεσμεύεται ωστόσο από τις τιμές που αναγράφονταν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας. Συνεπώς, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας. 

Αμέσως πριν πατήσετε την ένδειξη «Παραγγελία», θα ενημερωθείτε αυτόματα ότι με την υποβολή της παραγγελίας έχετε την υποχρέωση να πληρώσετε το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτή. Αν είστε σύμφωνοι, πατάτε την ένδειξη «Παραγγελία» οπότε και υποβάλλετε αυτή στη Ηλεκτρονικό Κατάστημα. 

Πριν την αγορά των προϊόντων, θα σας ζητηθεί να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης, όπου περιλαμβάνονται και οι Όροι Συναλλαγών  αλλά και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με απευθείας δυνατότητα σύνδεσης με αυτούς, παροτρύνοντάς σας να εκτυπώσετε αντίγραφο και να το αποθηκεύσετε για προσωπική σας χρήση. Με την υποβολή του εντύπου παραγγελίας, δηλώνετε ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε τους εν λόγω Όρους Χρήσης

Με την υποβολή της παραγγελίας σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, αυτόματα θα σας σταλεί ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας ως Μέλος/ ως Επισκέπτης, το οποίο θα σας γνωστοποιεί ότι παραλάβαμε την παραγγελία, θα αναγράφει τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει και όλους τους όρους της παραγγελίας. Από το σημείο αυτό και μετά, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο μέχρι να παραλάβετε τα προϊόντα σας. Όταν η παραγγελία παραδοθεί στην ταχυμεταφορική εταιρεία που συνεργαζόμαστε ή σε άλλη συνεργαζόμενη εταιρεία, θα λάβετε ένα νέο μήνυμα - email το οποίο θα αναγράφει τον αριθμό φορτωτικής/αποστολής. Με αυτό τον αριθμό μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας μέχρι αυτή να φτάσει στο χώρο παράδοσης που εσείς έχετε δηλώσει.

Τηλεφωνική Ολοκλήρωση Παραγγελίας:

Έχοντας κατά τα ανωτέρω περιηγηθεί στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, μπορείτε να ολοκληρώσετε μια παραγγελία και τηλεφωνικά, καλώντας στο τηλ. 210 4296986 καθημερινά από 10:00  έως 20:00 και συνομιλώντας με το εξειδικευμένο προσωπικό μας, ώστε να μάθετε περισσότερα για το προϊόν που σας ενδιαφέρει και να το παραγγείλετε δίνοντας τον κωδικό προϊόντος που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η πληρωμή τέτοιων παραγγελιών μπορεί να γίνει μόνο μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή παραλαβής και πληρωμής σε φυσικό κατάστημα (και σε καμία περίπτωση τηλεφωνικά, με χρήση κάρτας ή με τρόπο που απαιτεί Login σε υπηρεσίες τραπεζικών ιδρυμάτων)

1.1.1.    Παρακολούθηση Παραγγελίας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε την πορεία της παραγγελίας σας μέσα από την υποενότητα Οι παραγγελίες μου της ενότητας «Ο Λογαριασμός μου».

Αν η παραγγελία σας βρίσκεται σε στάδιο αποστολής, ήτοι έχει παραδοθεί στην ταχυμεταφορική εταιρεία, έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε για το πού βρίσκεται το δέμα σας, μέσω του αριθμού φορτωτικής, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στη υποενότητα Οι παραγγελίες μου της ενότητας «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ» ή θα αναγράφεται στην κάθε παραγγελία σας.

1.2    Ακύρωση / Τροποποίηση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία:

Πριν υποβάλλετε την παραγγελία σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχετε τη δυνατότητα τεχνικά να κάνετε πίσω (back) και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας που δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε επιλέγοντας «αφαίρεση».

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας αλλά πριν την παραλαβή των προϊόντων:

(α) Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία μετά την ολοκλήρωση αυτής σε περίπτωση που η παράδοση του παραγγελθέντος προϊόντος καθυστερήσει κατά τα κατωτέρω.

(β) Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας ή να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση gsiderakis@hotmail.gr  ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 210 4296986 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 20:00)

Μετά την παραλαβή του προϊόντος:

(α) Τυχόν άρνησή σας να παραλάβετε το προϊόν κατά την παράδοση από την Εταιρεία μεταφοράς, ισοδυναμεί με υπαναχώρηση, δικαίωμα για την άσκηση του οποίου ισχύουν οι κατωτέρω σχετικές διατάξεις υπό Ε.5. Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση υπαναχώρησης κατά το χρόνο της παραλαβής σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Εταιρεία καταγράφει το γεγονός σε ειδικό αρχείο.

(β) Μετά την παραλαβή του προϊόντος, η παραγγελία ακυρώνεται με την άσκηση του Δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τις κατωτέρω διατάξεις υπό Ε.5.

(γ) Επιπλέον η παραγγελία σας ακυρώνεται μετά την παραλαβή των προϊόντων ή για λόγους αντικατάστασης σύμφωνα με τις κατωτέρω διατάξεις υπό Ε.6.

(δ) τέλος μετά την παραλαβή ακυρώνεται η παραγγελία σας σύμφωνα με τις κατωτέρω διατάξεις, σε περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν, λάθος προϊόν ή δεν το παραλάβετε ποτέ λόγω απώλειας.

Α. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

1. Αποκλειστική Ευθύνη Χρήστη/ Καταναλωτή.

Είστε ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του Δικτυακού τόπου και Ηλεκτρονικού καταστήματος και υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Η συμμετοχή ως μέλος επιτρέπεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας Μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών). Ευθύνεστε αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και στοιχείων που χορηγείτε στο Δικτυακό Τόπο, τα οποία η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

2. Απαγορευμένες Χρήσεις

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό τόπο και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψή σας που τυχόν (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών /Μελών/ καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/ μελών/ καταναλωτών του παρόντος Δικτυακού τόπου/ Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Επίσης απαγορεύεται: (α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Δικτυακού τόπου και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσετε. (β) Η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα/ υπηρεσίες. (γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα που χορηγούνται στο Δικτυακό Τόπο από τα Μέλη του. (δ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του Δικτυακού τόπου.

3. H Εταιρεία δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά της Εταιρείας. Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν η Εταιρεία συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί η Εταιρεία να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημα της προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από το μέλος οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους κ.α.

Β. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Ευθύνη Εταιρείας για ελαττώματα, απώλεια.

H Εταιρεία έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος που σας πωλούμε μπορείτε (α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες ή (β) την αντικατάσταση του με άλλο ή (γ) να υπαναχωρήσετε ακολουθώντας τη διαδικασία που υπάρχει ΕΔΩ. Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Εταιρείας παύουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή το προϊόν το οποίο επιστρέφεται φέρει βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του, ή από στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Θα πρέπει να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων σας, η δε προθεσμία αυτή ξεκινάει από την επόμενη της παραλαβής και σε κάθε περίπτωση εντός αυτής θα πρέπει να μας έχετε επιστρέψει το προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, κατόπιν συνεννόησης με εμάς μας, πρέπει να παραδώσετε το προϊόν σε εταιρεία ταχυμεταφορών δικής μας επιλογής (Μόλις παραλάβουμε το επιστρεφόμενο προϊόν, θα το εξετάσουμε λεπτομερώς και θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να μας δηλώσετε ενυπόγραφα (με email) αν επιθυμείτε την επιστροφή του τιμήματος και τον τρόπο επιστροφής του ή την αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων με ίδια προϊόντα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα, ή με άλλα ίσης αξίας προϊόντα. Σας ενημερώνουμε ότι ελαττωματικά θεωρούνται μόνο τα προϊόντα που είναι ακατάλληλα να φορεθούν ή διαφέρουν ουσιωδώς από την περιγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και σε καμία περίπτωση τα προϊόντα που αποκλίνουν από τις αναρτημένες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα φωτογραφίες λόγω αναμενόμενων διαφοροποιήσεων κατά την λήψη και ανάρτηση των φωτογραφιών.

Σε περίπτωση που σας έχουμε εκτελέσει λάθος την παραγγελία σας (λάθος προϊόν, τίμημα κτλ), οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 210 4296986 ή μέσω email gsiderakis@hotmail.gr . Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων βαρύνει την Εταιρεία μέχρι εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζετε εσείς ως αρμόδιο να παραλάβει τα προϊόντα για λογαριασμό σας (διάφορο του μεταφορέα) έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών, οπότε και ο κίνδυνος αυτός μετατίθεται σε εσάς. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται σε εσάς από την παράδοση των αγορασθέντων προϊόντων σας στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας αποτελεί εντολέα σας προς μεταφορά και παράδοση των προϊόντων και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την Εταιρεία, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας έναντι του μεταφορέα.

2. Περιορισμός Εγγυήσεων - Ευθύνης

H Εταιρεία ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Όροι. Συνεπώς έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) ο δικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων το ηλεκτρονικό κατάστημά μας τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, ωστόσο η Εταιρεία δεν παρέχει σχετικές εγγυήσεις για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση σας, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους. Επιπλέον η Εταιρεία δεν εγγυάται (α) για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των προϊόντων του αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς το προορίζετε και (β) για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων Χρηστών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του. H Εταιρεία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) τυχόν υποστείτε οφειλόμενη στην αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. H Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, κλπ. φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλείψεις, τεχνικά προβλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλείψεις του δικτυακού τόπου ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών για τις οποίες η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (δ) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

H Εταιρεία επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. H Εταιρεία δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωσή σας περί της μη διαθεσιμότητάς τους, με την επιφύλαξη του όρου ΙΙ.Ε. H Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζουν ή διαφημίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα τρίτων τα οποία παραλαμβάνεται ως δώρο.

Ο Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους τα οποία δεν ελέγχονται από την Εταιρεία αλλά από τους τρίτους φορείς τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται επ’ ουδενί για το περιεχόμενο των άλλων διαδικτυακών τόπων και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που τυχόν θα προκύψει από το περιεχόμενο αυτών των διαδικτυακών τόπων. H Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών. Επιπλέον η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν μη διαθεσιμότητα των δικτυακών αυτών τόπων, της πολιτικής τους περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών τους.

H Εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο κ